Sådan en brutal klaptorsk!
åndsforsnoskede hundehoved!